Så här arbetar vi på skolan

Skolans verksamhet baseras delvis på montessoripedagogiken. Till sin hjälp har eleverna i förskoleklassen och t.o.m. årskurs 6 det konkreta montessorimaterialet som ett stöd i sin inlärning.
Allt eftersom barnen blir äldre desto mindre konkreta blir materialen.
Som ett stöd i undervisningen för eleverna i år 7-9 strävar vi efter att i möjligaste mån jobba i mindre grupper för att bättre kunna individanpassa lärandet.
Lärarna och klasserna arbetar nära varandra och är ofta tillsammans i olika grupper och projekt.  


Sandvikens Internationella Montessoriskola är av Skolverket godkänd fristående förskola samt grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.