InfoMentor

InfoMentor är till för att du som som elev lättare skall kunna se vad som händer i skolan och vilka läxor, uppgifter och prov som berör dig och för att du som är förälder ska ha möjlighet att följa ditt barns arbete i skolan.

InfoMentor når du via internet på adressen ovan eller via knappen InfoMentor på skolans hemsida i menyn till höger.
 
De här funktionerna kan du använda i InfoMentor:
 

o   Kalender med läxor, prov och viktiga händelser

o   Möjlighet att ladda ner dokument som ingår i en uppgift, ett prov osv.

o   Skicka e-post till lärare och föräldrar

o   Se vilka mål du har uppnått och vilka som återstår

o   Se kommentarer inför utvecklingssamtal

o   Se registrerad frånvaro och sen ankomst

o   Registrera frånvaro (enbart vårdnadshavare)

 

Det första du ska göra när du loggat in är att kontrollera adress, telefon och e-post adress under fliken Elev och fliken Vårdnadshavare. En del av uppgifterna går att ändra, gör det genast, lägg t ex till din e-post adress. Om något annat är fel kontakta rektor på skolan.

Föräldrar/vårdnadshavare får ett särskilt användarnamn som kommer att skickas ut efter att ni lämnat in lappen som ni fått hemskickad.

Den skall vara fullständigt ifylld, så vi kan lägga in er i systemet.

Personnummer krävs eftersom att systemet hanterar känsliga uppgifter och vi vill vara säkra på att bara rätt person kan läsa dem. Föräldrar kan sjukanmäla sina barn via sin egen inloggning. Elever kan inte sjukanmäla sig själva.

 
 


Lathund

Här kan du ladda ner en lathund för inloggning på infomentor.

Sandvikens Internationella Montessoriskola är av Skolverket godkänd fristående förskola samt grundskola som startade i augusti 2001. Höstterminen 2003 startade vi högstadiet för i första hand våra egna elever, i mån av plats tar vi även emot elever från andra skolor. Vi kan dessutom erbjuda fritidsplats för alla barn t.o.m. 12 år.